Garancija

Garancija
Da bi ste ostvarili pravo na garanciju neophodno je, prilikom predaje artikala na servis, uz neispravan artikal priložiti i svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, kao i original garantni list i originalni fiskalni račun kojim se potvrđuje kupovina. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenih servisera proizvođača.
Zamena delova PRE provere dokumentacije i navedenih nedostataka NIJE moguća bez obzira na datum kupovine.
Proizvodi koji se šalju na servis kurirskim službama moraju biti dobro zapakovani. Svi proizvodi koji su na ovaj način dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja kako ambalaže tako i samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti.
Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima za rad istih.
Proizvod gubi garanciju ukoliko na njemu postoji bilo kakvo fizičko oštećenje.
Pravo na garanciju kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja uređaja kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane proizvođača.
A Maze d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju ili mediji koji služi za smeštanje podataka.